22 Haziran 2012 Cuma

DMO Kamu Alımları Çalıştayındaydı (OECD-SIGMA)

Ofisimiz personel eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.
2005 yılında başlatılan Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin 5 No'lu "Kamu Alımları" faslının koordinatörlüğünü yürütmekte olan Maliye Bakanlığı kamu alımlarına ilişkin her alanda tutarlı bir politika izlenmesini sağlamak ve uygulamayı yönlendirmekle sorumlu kurum durumundadır.Söz konusu görev çerçevesinde Maliye Bakanlığı , kamu alımları alanında idari kapasitenin artırılmasına ilişkin bir dizi çalışma gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Şubat 2012 tarihinde, Maliye Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun ortak yönetiminde ve OECD-SIGMA işbirliğinde "Kamu Alımları Teknik Destek Projesi" başlatılmış olup, söz konusu proje kapsamında bir dizi çalıştay düzenlenmesi öngörülmüştü. Devlet Malzeme Ofisi olarak ilgili olduğumuz Maliye Bakanlığının önderliğinde OECD-SIGMA projesi çerçevesinde, 20-21 Haziran 2012 tarihlerinde konuyla ilgili personellerimizin görevlendirmeleri yapılmış ve iştirakleri sağlanmıştır.

OECD-SIGMA, OECD ile Avrupa Birliği'nin ortak kuruluşu olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve "Kamu Alımları" faslında Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasında bir iletişim ve müzakere platformu vazifesi görerek AB ile müzakerelerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Çalıştaya SIGMA'dan kıdemli uzman Daniel Ivarsson ile "merkezi satın alma, çerçeve anlaşmalar ve elektronik ihale uygulamaları" konularında Ülke örnekleri sunmak üzere İtalya, Letonya ve Estonya'dan bağımsız danışmanlar katılmıştır.

15 Haziran 2012 Cuma

İletişim

Açık Adres: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Telefon No:

ÜST YÖNETİM

  Genel Müdür 312 410 30 20-21  
Genel Müdür Yardımcısı 312 410 30 16
Genel Müdür Yardımcısı 312 410 30 18
       
 

ANA HİZMET BİRİMLERİ

 
I Nolu Satınalma Daire Başkanı 312 410 31 06
II Nolu Satınalma Daire Başkanı 312 410 30 43
III Nolu Satınalma Daire Başkanı 312 410 30 41
Katalog Daire Başkanı 312 410 30 13
Pazarlama Daire Başkanı 312 410 30 37
Muhasebe Daire Başkanı 312 410 30 45-46
Kalite Kontrol Daire Başkanı 312 410 30 35-36
       
 

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

 
Teftiş Kurulu Başkanı 312 410 30 29
Strateji Geliştirme Daire Başkanı 312 30 39
I.Hukuk Müşaviri 312 410 30 31
       
 

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

 
İnsan Kaynakları Daire Başkanı 312 410 30 33-34
Bilgi İşlem Daire Başkanı 312 410 32 40
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 312 410 30 28
Genel Müdürlük Santrali 312 410 30 00
Faks No: Genel Müdürlük 312 418 71 28-418 13 61 419 81 09
Bilgi Edinme 312 410 30 40
E-Posta
Genel Müdürlük dmo@dmo.gov.tr
E-Posta:
Bilgi Edinme bilgiedinme@dmo.gov.trVergi Dairesi Maltepe Vergi Dairesi
Vergi Numarası 2940035696

Bilgi Edinme Başvurusu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004 de yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Ofisimizin faaliyetleri hakkındaki bilgilere Anasayfamızdaki "Kurumsal" başlığı altında toplanmış linklerden ulaşabileceğiniz gibi bilgi taleplerinize ilişkin başvurularınızı Formları kullanarak da yapabilirsiniz.


Kalite Kontrol Faaliyetlerimiz

Kalite Kontrol Faaliyetlerimiz

Ofisimiz, Ana statüsü gereği, sağlamakla yükümlü olduğu malzeme ve hizmeti iç ve dış piyasadan ve tercihen yerinden ve ilk ellerden, mutad ticari usullerle temin etmekte bir kısmını da kendisi üretmek suretiyle karşılamaktadır.
Ofisimizce satış ve stok ihtiyacı için satın alınacak Kırtasiye, Karton, Büro Makine ve Malzemesi, Büro Mefruşatı, Aydınlatma ve Temizlik Malzemesi ile Motorlu Araçlar ve Lastikleri gibi her türlü malzemenin;
a) Kalitede optimum şartları ve vazgeçilmez özelliklerini kapsayacak şekilde Teknik Şartnamelerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Standardizasyonunu yapmak ve uygulamaya sokmak,
c) İmalat kontrolü ve tesellüme esas teknik muayenelerini yapmak,
d) Ofisçe üretilen mamüllerin cins ve kalitelerinin yükseltilmesini teminen ilgili bölümlerle işbirliği yoluyla gerekli inceleme ve araştırma yapmak,
üzere Ofisimiz bünyesinde Kimya Mühendisi, Makina Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Metalurji Mühendsi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Kimyager, Tekniker, Teknisyen ve Laborant gibi teknik elemanların görev yaptığı Kalite Kontrol Daire Başkanlığı bulunmaktadır.
Satınalmalara esas teknik şartnameler, varsa TSE standartları, yabancı literatür (American Federal Specification, British, Canada, DIN, India, Israel, Japan, France, South Africa ve Standartlardan), Firma üretimleri ve imalat tekniklerinden yararlanılmak ve ayrıca günün koşulları, teknolojik gelişmeler, müşteri istekleri, malzemenin kullanışlılık, nakliye, depolama gibi özellikleri de gözönünde tutulmak suretiyle hazırlanmaktadır.
İç piyasadan satınalınan malzemenin kalite kontrolü; siparişe esas teknik şartnamelerine göre titiz ve hassas bir şekilde muayene edilmek suretiyle yapılmaktadır.
Satınalınan taşıtlardan; firma standardı olarak sipariş edilenler, firma standart üretimine uygunluğu ve fonksiyonları yönünden, tadilatlı ve üst yapılı olarak alınan araçlar ise önceden belirtilen özelliklere uygunluğu ve üst yapı fonksiyonları yönünden deneme ve test etmek suretiyle titiz bir şekilde muayene edilmektedir.
Laboratuvar muayenesi gerektiren kağıt, karton, muhtelif kırtasiye ve temizlik malzemesinin teknik şartnamesine göre, Kalite Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Laboratuvar Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
Bir ambulans aracının alım öncesi kontrol çalışmaları Patlama Dayanımı Test Cihazı  KARL FRANK 18546 Model Kağıt, Karton gibi malzemenin patlama dayanımının tespitinde kullanılır
Laboratuvarımızda yapılan kalite kontrol incelemelerde örnek vermek gerekirse;
a) Tükenmez, roller kalemlerin yazıcı ucundaki bilyanın özellikleri, yazma kalitesi ve yazma uzunluğu, mürekkebin solmazlığının tesbiti için ışığa ve kimyasal reaktiflere karşı dayanaklılığı,
b) Fotokopi ve faks kağıtlarının gramaj, yüsey düzgünlüğü, beyazlık, elyaf bileşimi, ebatları ile çekimi için önemli olan diğer kağıt özellikleri,
c) Karbon kağıtlarının baskı rengi koyuluğu, kullanma ömrü ve kopya çıkarma sayısı , gramajı, ebatları gibi özellikleri,
ç) Selefon bantlarının boyutları, kopma mukavemeti, zamanla özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmek amacıyla yapılan hızlandırılmış eskime testleri, yapışma mukavemetinin tayini,
d) Dolmakalem mürekkeplerinin ışığa ve suya karşı sabitlikleri, mürekkebin yazma kalitesi ile ilgili stabilite, tortu ve akışkanlık gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri,
e) Ozalit kağıtlarının gramajı, katlamaya karşı dayanaklılığı, yırtılma dayanımı ve renk koyuluğu ölçümleri,
f) Havluların gramajı, dokuma özellikleri, iplik cinsi, boyutları, su emme yeteneği (Hidrofiliği), renkli havlularda renk solmazlığının tesbiti için yıkama ve ışığa karşı dayanıklılık özellikleri,
g) Türk Standartlarının üzerinde özellik taşıyan ve piyasadaki kaliteli deterjan ve sabunların özelllikleri gözönünde bulundurularak hazırlanan teknik şartnamelerine göre her türlü sabun, toz ve sıvı deterjanın fiziksel ve kimyasal testleri,
ğ) Tuvalet kağıtları ve kağıt havluların boyu, gramajı, beyazlığı, ıslak kopma mukavemeti, uzama oranı, emiciliği gibi özellikleri,
belirlenmektedir.
Ayrıca, yapılan bu çalışmalara ek olarak
a) Ahşap Büro Mefruşatında kullanılan ahşabın rutubetinden tatbik edilen cilanın kalitesine,
b) Oturma gruplarında kumaşın elyaf bileşiminden süngerin cinsine ve yoğunluğuna,
c) Metal malzemde sac ve profilin et kalınlığından boya kalınlığına ve kaynak işçiliğine kadar olan hususlar kontrol edilmektedir.

Ofisimiz Laboratuvarında sözkonusu deneylerde kullanılan bazı cihazlar;


Yüzey Düzgünlüğü/Pürüzlülüğü-Porozite 
Tayin Cihazı
L&W BENDTSEN  STER
Fotokopi ve Faks kağıtları gibi kağıt malzemenin yüzey düzgünlüğü, pürüzlülüğü ve porozite özelliğinin tayininde kullanılır.
 

Renk Solmazlığı Tayin Cihazı
FADE-O METER
Atlas-18 F Model
Tükenmez, Dolmakalem ve Istampa Mürekkebi, Makine Şeridi ve Havlu gibi malzemelerin ışık haslığı tayininde kullanılır.
 
Kopma Test Cihazı
INSTRON 4301 MODEL
Kağıt, Ciltbezi, Sun i Deri, Havlu, Plastik Filmler gibi malzemelerin kopma ve uzama oranı, yapışkan bantların kopma-yapışma, versatil kalemlerin uçlarının ise bükülme dayanımı özelliklerinin tayini için kullanılır.
Densitometer
MACBETT TR 927 MODEL
Ozalit Kağıtları, Faks Kağıtları gibi malzemenin renk yoğunluğu ile şeffaf filmlerde ışık geçirgenliği özelliğinin tayini için kullanılır.
Spectrophotometer
ELREPHO 3300 Model
Kağıt, Karton gibi malzemelerin Beyazlık (Parlaklık), Opasite, gibi özelliklerin tesbitinde kullanılır.
Vizkozimetre
BROOKFIELD LVT Model
Sıvı Deterjan, Sıvı El Yıkama Maddesi, Teksir Mürekkepleri, PVA esaslı yapıştırıcı gibi malzemelerin akışkanlıklarının tayininde kullanılır.
Ayrıca;
 • Katlama dayanımı tayin cihazı,
 • Yırtılma dayanımı tayin cihazı,
 • Kalınlık tayin cihazı,
 • Su emme (cobb) tayin cihazı,
 • Sertlik ölçüm cihazı,
 • PH Meter,
 • Denemelerde kullanılan Elektrikli ve Elektronik Yazı Makineleri, Ozalit, Teksir, Fotokopi Makineleri, Bilgisayar Yazıcısı gibi cihazlarda mevcuttur.
Bu çalışma ve hizmetleriyle Ofisimiz;
 • Konusuna giren malzemenin standardizasyonunu sağlamak,
 • Üretim safhasında imalat kontrolleri yaparak mamülun kusurlu olmasını önlemek,
 • Ofis ile iş yapan özel sektöre kalite ve kalite kontrol anlayışını yerleştirerek üretim kalitesini yükseltmek
 • Firmaları yeni teknolojiye yönlendirmek suretiye malzemeye ait imalat sanayi tekniğinde beraberliğin teminin bir ölçüde sağlayarak, imalatın daha iyiye yöneltilmesi açısından sanayiye hizmet etmektedir.
 • Sonuç olarak Ofisimiz, ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşların malzeme gereksinimlerini sağlarken ya da onlara hizmet götürürken en iyiye ve en ekonomik olana ulaşmayı amaçlamaktadır.

DMO Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi'nin Yapısı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Merkezimiz Ankara’dadır, ilgili olduğumuz bakanlık, Maliye Bakanlığıdır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Taşra teşkilatımız; bir basım işletmesi müdürlüğü, yedi bölge müdürlüğü ve dört irtibat bürosu ile hizmet vermektedir.

Devlet Malzeme Ofisi'nin Faaliyet Konuları

Ofisimiz, Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda gösterilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını bunlar adına temin eder.
1) Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları,
2) Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı,
3) Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri,
4) Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları,
5) Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,
6) Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamûlü,
7) Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları,
8) Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları,
9) Seyahat ve nakliye hizmetleri,
10) Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı.
Yukarıda belirtilen faaliyet alanı ile ilgili olarak istihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapılmasını sağlayabilir.

Temel İlkelerimiz

(1) Ana Statümüz kapsamındaki mal ve hizmetler iç ve dış piyasadan, öncelikle yerinden ve ilk elden, toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanılarak en ekonomik biçimde mutad ticari usullerle tedarik edilir.
(2) Devlet Malzeme Ofisi, bu mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde veya aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde düzenlenen istisna kapsamına giren alımlar yönünden, çerçeve anlaşma, katalog ve protokol ile elektronik ihale veya diğer ihale usulleriyle temin edebilir. Taşıt ve iş makineleri kiralamaları, seyahat ve nakliye hizmetleri ile akaryakıt ve toplu ilaç alımı çerçeve anlaşmalar ve protokollerle yapılabilir. Alım konusu olacak ilaç ve tıbbi malzemeler Sağlık Bakanlığıyla ortaklaşa belirlenir.
(3) Devlet Malzeme Ofisi, faaliyet alanına giren mal ve hizmet gruplarından hangilerini sağlayacağı katalogda gösterilir.Kataloğun hazırlanması, uygulanması ve yayımlanmasıyla ilgili hususlar ile katalogda yer alacak ürünlerOfisce belirlenir. Katalogda yer alacak firmaların ülke düzeyinde taahhüdünü yerine getirecek yeterliğe sahip olması ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi esastır. Ancak, yerel olarak üretilen ürünlerin ve küçük ölçekli firmaların da ekonomiye kazandırılması amacıyla, belli bir il veya bölgeye hizmet veren firmaların katalogda yer almalarını sağlayacak tedbirler alınır.
(4) Devlet Malzeme Ofisi, yapacağı ihalelerde elektronik ihale yöntemlerini kullanması esastır. Elektronik ortamda yapılan ihalede uygulanacak esas ve usullerOfisce belirlenir.
(5) Devlet Malzeme Ofisi, çerçeve anlaşmalar yapmak suretiyle bu Ana Statü kapsamındaki mal ve hizmetleri tedarik eder. Çerçeve anlaşmaların hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili esas ve usullerOfisce belirlenir.
(6) Devlet Malzeme Ofisi, sunacağı mal ve hizmeti, katalogda yer alan müteşebbislerden pazarlık yapmak suretiyle temin edebileceği gibi, belirlenecek parasal tutara kadar olan mal ve hizmetlerden alımı ivedi ve zorunlu olanları katalogda yer alan müteşebbislerden doğrudan sipariş yoluyla da temin edebilir.
(7) Yukarıda belirtilen usullerin herhangi biriyle temin edilemeyen veya piyasa fiyatlarının yüksek olduğu veya toplu alımında kamu yararının bulunduğu anlaşılan mal ve hizmetlerOfisce ihale suretiyle tedarik edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri karşılanabilir. Uygulanacak ihale esas ve usulleri Ofisce belirlenir.
(8) Katalogda yer alan müteşebbislerden temin edilen mal ve hizmetler ile çerçeve anlaşmalar suretiyle veya ihaleler sonucu temin edilen mal ve hizmetlerin karşılığında alınacak hizmet bedeli Yönetim Kurulunca belirlenir.
(9) Ana Statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir.
(10) Kamu kurum ve kuruluşlarınınOfisden yapacakları mal ve hizmet talepleriyle ilgili esas ve usuller, Bakanın onayı üzerine Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu esas ve usullere uygun olmayan taleplerOfisce yerine getirilmeyerek talepte bulunan kurum ve kuruluşlara yazılı ve gerekçeli olarak bildirilir.
Önemli Not: (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) nci bendler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılacak alımlar için uygulanır.

DMO Mevzuatı

DMO Ana Statüsü

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişmeden Önceki Hali)

DMO Yönetmelikleri

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisi`nden Yapacakları Mal Ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik
Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Tesellüm Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

DMO Yönergeleri

Görev ve Teşkilat Yönergesi
Sınav Yönergesi
Hukuk Müşavirliği Yönergesi
Motorlu Nakil Vasıtaları Yönergesi
Sabit Değerler Yönergesi
Kasa Yönergesi
Malzeme Ve Depoların Muhafazası Ve Muhafaza Mesuliyeti Yönergesi
Stok Kontrol Yönergesi
Sigorta Yönergesi
Sosyal Tesisler Yönergesi
Haberleşme ve Dosyalama Yönergesi
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Ve Ödül Yönergesi
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Teşekkül Bütçesi Hazırlama ve Uygulama Yönergesi
Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi

DMO Şartnameleri

İç Piyasadan Satınalınacak Araçlara Ait Ticari Şartname
İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname

Kapalı Devre Hidrolik Asfalt Distribütörü Şartnamesi
Oransal Valfli Gramaj Ayarlı Asfalt Distribütörü Şartnamesi
4X2 Turbo Dizel Panel Van Tipi Ambulans
Damperli Kamyon Teknik Şartnamesi
Su Tankeri ve Distribütör Şartnamesi
Şase Kamyon Üzerine Monteli Vakumlu Yol Süpürme Aracı Şartnamesi
Açık Tip Cenaze Araçları Teknik Şartnamesi
Kapalı Tip Cenaze Araçları Teknik Şartnamesi
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçları Teknik Şartnamesi
Portatif Merdivenli İtfaiye Araçları Teknik Şartnamesi
AÇIKLAMA: Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan Ortak Şartnameler Doğrultusunda Yapılacak Üst Yapılı Araç Taleplerinde Belirtilmesi Gerekli Hususlar

DMO Katalog İlanı

Katalog İlanı ve Ekleri

Devlet Malzeme Ofisi

Devlet Malzeme Ofisi
Statü/Türü          : Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)
Kuruluş               : 1926
Slogan                  : Kamu Alımlarında Güven ve Kalitenin Tek Adresi
Misyon                 : Devletin Merkezi Satınalma Kurumu
Bağlılık                 : Maliye Bakanlığı
Genel Müdür      : Metin AKDAMAR
Personel               : 930 (+/-)
İnternet Sitesi      : www.dmo.gov.tr

Adres                   : İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe/ANKARA

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BİLGİLER
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” hükümlerine tabi olarak kurulan, tüzelkişiliği sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.
DMO’nun hukuki bünyesi, amaç ve faaliyet konuları, teşkilat yapısı, görev ve yetkileri 2007 yılında yürürlüğe konulan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü” ile belirlenmiştir.
Merkezi Ankara’da olan DMO faaliyetlerini 233 sayılı KHK ve Ana Statüsü çerçevesinde yürütmektedir.
Teşekkül, 233 sayılı KHK ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Genel Müdürlüğün merkezi Ankara’dır.
İlgili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı'dır.
Devlet Malzeme Ofisi, TBMM, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay’ın denetimine tabidir.
TARİHÇE
Devlet kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde "Kırtasiye Baş Memurluğu" kurulmasıyla yapılmıştır. Aynı bakanlık bünyesinde daha sonraları "Kırtasiye Müdürlüğü" ve "Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat giderek artan fonksiyonları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştır.
Devlet kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, topluca ve uygun fiyatlara karşılanmasının sağladığı tasarruflar, Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü'nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve 11.03.1954 tarih ve 6400 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile DMO, Maliye Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ile sınırlı, 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur.
1983 yılında yürürlüğe konulan 121 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 6400 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 1984 yılında 233 sayılı KHK ile KİT'lerin yasal çerçevesi yeniden düzenlenmiştir. 233 Sayılı KHK'ye uygun olarak hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü" 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2007 yılında, DMO ile ilgili olarak yeni bir Ana Statü hazırlanmış, 04.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 KURULUŞ AMAÇ VE GÖREVLERİ
Kuruluş Amacı
DMO’nun kuruluş gayesi; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin;
- Kamu yararının gözetilmesi,
- Kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması,
- Savurganlığın önlenmesi,
- Faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması,
- Şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri
doğrultusunda tedarik edilmesidir.
Görevleri
DMO, Ana Statüsü uyarınca, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının;
a) Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma –soğutma araçları,
b) Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı,
c) Basılı formlar, bildirim ve beyanname çeşitleri,
ç) Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları,
d) Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,
e) Kağıt, karton, mukavva,
f) Döşeme, demirbaş, makine ve teçhizat,
g)Taşıt ve iş makineleri, bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları,
ğ) Seyahat ve nakliye hizmetleri,
h) Toplu ilaç ve tıbbi malzeme,
ihtiyaçlarını tedarik etmekle görevlidir.
Bu kapsamda Ana Statüde sayılan görevleri yürütmekte ve yetkileri kullanmaktadır.
DMO esas olarak kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmekte ve bu kapsamda müşterilerine tedarik/satın alma, üretim, pazarlama, satış, kalite kontrol, lojistik, ihale ve teknik danışmanlık gibi alanlarda hizmet sunmaktadır.
TEŞKİLAT YAPISI
DMO’nun organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu Genel Müdürün başkanlığında 233 sayılı KHK hükümlerine göre atanan üyelerden oluşmaktadır.
Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelmektedir. Merkez ve taşra teşkilatı aşağıdaki gibi örgütlenmiştir:
Merkez Teşkilatı
Ana Hizmet Birimleri
a) I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,
b) II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,
c) III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,
ç) Katalog Daire Başkanlığı,
d) Pazarlama Daire Başkanlığı,
e) Muhasebe Daire Başkanlığı,
f) Kalite Kontrol Daire Başkanlığı.
Danışma ve Denetim Birimleri
a) Hukuk Müşavirliği,
b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
c) Teftiş Kurulu Başkanlığı.
Yardımcı Hizmet Birimleri
a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
b) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Taşra teşkilatı
Bölge Müdürlükleri (İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ)
İrtibat Bürosu Müdürlükleri (Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van)
İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü
TEDARİK USULLERİ 
DMO mal alımlarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna hükümleri, parasal limitleri dahilinde ve Ofis mevzuatı çerçevesinde yapılmaktadır.
DMO müşterilerinin ihtiyaçlarını;
1)  Stok alımları
2)  Katalog kapsamındaki alımlar
3)  Protokol kapsamındaki alımlar
4)  Müteferrik usulle yapılan alımlar
olmak üzere 4 farklı tedarik usulüyle karşılamaktadır. 
Stok alımları: kamu kurum ve kuruluşlarında ortak kullanım alanı olan malzemenin, tahmini ihtiyaçlar esas alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanan teknik şartnameler  doğrultusunda çeşitli ihale usulleriyle piyasadan temin usulüdür. Müşterilerin ortak kullanım konusu olan kırtasiye ürünleri, büro malzemeleri ve temizlik maddeleri gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Stok ürünleri dönemler itibarıyla ihaleye çıkılmak suretiyle tedarik edilmekte ve depodan satışı yapılmaktadır.
Katalog yolu ile alım: piyasa araştırması ve pazarlık yöntemiyle tespit edilen ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği, Genel Müdürlük ile müteşebbisler arasında muayyen bir dönem için yapılan,  karşılıklı olarak alım ve satım taahhüdünü içeren bir sözleşmeye dayanılarak yapılan alım usulüdür. Müşterilerin katalog kapsamındaki talepleri tedarikçi firmalara doğrudan sipariş edilmekte, ürünler katalog sözleşmeleri kapsamında ve standart teslim süreleri içerisinde tedarik edilmektedir. Belli limitin üzerindeki talepler ihale yoluyla karşılanmaktadır.
Protokol yolu ile alım: DMO’nun faaliyet konusuna giren taşıt, iş makineleri ve üst yapılı araçların üreticileri, ithalatçısı veya genel dağıtıcı konumundaki isteklilerden sipariş usulü ile temin edilmesi amacıyla davet edilen isteklilerle Genel Müdürlük arasında belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır şartlar ile alıma ilişkin şartların belirlendiği alım usulüdür. Protokol araç alımlarında uygulanmaktadır.
Müteferrik alım: Ana Statüde yer almakla birlikte stoklarda ve katalogda yer almayan ürünlerin ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik şartnameler ve talepleri doğrultusunda çeşitli ihale usulleriyle piyasadan temin edilmesine yönelik alım şeklidir.
DMO tarafından tedarik edilen stok ve katalog ürünlerine kurumsal intirnet sitesi (www.dmo.gov.tr) ve e-ticaret portalı üzerinden ulaşılabilmekte ve elektronik ortamda sipariş verilebilmektedir.
KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ
DMO, kalite kontrol ve standardizasyon fonksiyonu kapsamında teknik şartname hazırlama, ürünlerin şartnameye uygunluk muayenelerini gerçekleştirme, kaliteye ve standartlara uygunluğu denetleme gibi faaliyetler yürütmektedir. Ürünlerin teslim ve muayene işlemleri genel olarak müşterilerce yapılmakta, ancak Genel Müdürlükçe de teslimat öncesinde veya sonrasında teknik personel marifetiyle muayene ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir.
ÜRETİM FAALİYETLERİ
Üretim faaliyetleri İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. İşletme, müşteri talepleri ve bazı kamu kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde, çeşitli basılı formlar ile bilgisayar formlarının üretimini gerçekleştirmektedir. İşletmede, baskı işlemleri dışında klasör, toplu iğne, ataş, zarf üretimi de yapılmaktadır. İşletme, standart ürünler dışında müşterilerin özel ihtiyaçları için de üretim yapabilmektedir.  
DİĞER FAALİYETLER
DMO tedarik ve üretim faaliyetleri kapsamında müşterilerine katma değerli birçok ilave hizmet sunmaktadır.
FAALİYET SONUÇLARI
DMO müşterisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının DMO’dan alım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşteriler alım kararlarını serbestçe vermekte, kimi ihtiyaçlarını DMO aracılığıyla, kimi ihtiyaçlarını ise ihale mevzuatı çerçevesinde kendi satınalma birimleri aracılığıyla tedarik etmektedir. Buna rağmen, DMO’nun 2011 yılındaki toplam satışları 1.700.110.000 TL olarak gerçekleşmiştir. DMO’nun kamu mal alımları içindeki payı yaklaşık olarak % 12-15 mesabesindedir.
DMO KİT statüsünün gereği olarak tedarik ve üretim hizmetlerini belli bir hizmet bedeli karşılığında yürütmekte ve tüm giderlerini bu şekilde finanse etmektedir. Brüt satışlar üzerinden ürün gruplarına göre değişen oranda Hazine payı ödenmekte, ayrıca dönem karı Hazineye aktarılmaktadır. DMO vergi, kar payı ve hasılat payıyla Hazineye önemli bir kaynak transferi sağlamaktadır.
DMO’nun son dört yıla ilişkin faaliyet sonuçları şöyledir:


GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Bin TL.)
2008
2009
2010
2011
ALIMLAR
696.234
706.820
991.315
1.516.650
ÜRETİM
15.360
14.954
21.232
20.574
SATIŞLAR
813.878
823.381
1.131.552
1.700.110
DÖNEM KÂRI
71.837
99.198
64.485
112.856
HAZİNE’YE YAPILAN KATKI
91.121
107.880
92.709
105.943

İNSAN KAYNAKLARI
DMO hizmetlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi memurlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler eliyle yürütmektedir.   
KAYNAKÇA
-          DMO Yıllık Faaliyet Raporları
-          DMO Mevzuatı
-          www.dmo.gov.tr   

 
Adres : İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe/ANKARA Telefon : 0312 410 30 00

Powered by Blogger.